wandelen noordholland lopen  trein gooi vechtstreek waterland zaanstreek duinen hei strand polders polder kennemerduinen kennemerland omgeving amsterdam dagwandeling 

 

hoogtelijnen.nl   digitaal magazine over kunst, natuur, mens en politiek   de voet (nederland)

 

wandelen noordholland lopen trein gooi vechtstreek waterland zaanstreek duinen hei strand polders polder kennemerduinen kennemerland omgeving amsterdam dagwandeling

 

 

 

heiloo – egmond aan de hoef – castricum

 

 

dagwandelingen door noord-holland - 20 tot 25 km – goed bereikbaar per openbaar vervoer 

 

 

   

 

 

 

wandeling nr. 12                 lengte: ongeveer 23 km
 

  

startversie: 18 10 04     -    laatste update: 11 08 08

 

 

wandelingen door noord-holland

 

alle wandelingen zijn aan te klikken in de linkerkolom.

 

tekst en foto’s: anne lever ©

 

 

op de hoogte blijven?

 

mail naar contact@hoogtelijnen.nl

en vermeld:

‘aanmelden nieuwsbrief hoogtelijnen’.

de e-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.

 

 

 

 

Deze wandeling werd in augustus 2008 voor het laatst up to date gemaakt. Bij die gelegenheid is er een aantal veranderingen in het traject doorgevoerd, met name in het eerst deel – van station Heiloo naar Egmond aan de Hoef.  De nieuwe route volgend, zie je meer van (de historie van) Heiloo, en in het weidegebied tussen Heiloo en Egmond a/d Hoef verlaat je nu het fietspad voor grasdijk en jaagpad.

De oorspronkelijke routedelen zijn om uiteenlopende reden (hond, hekjes, inkorten route) in de tekst opgenomen als variant.

 

 

Vertrek: NS-station Heiloo

 

Aankomst: NS-station Castricum

 

Dienstregelingen: Informatie vind je op www.9292ov.nl of www.ns.nl

 

Toegangsbewijs voor het duingebied: Kaartautomaat bij ingang (E 1.50, automaat wisselt niet).

 

 

 

 

Over de wandeling

 

Landschap. Deze wandeling start in de plaats Heiloo, gelegen op een oude strandwal. Je bereikt via het aangrenzende landgoed Nijenburg de polders tussen Heiloo en Egmond (weide- en bollengebied) en bereikt het dorp Egmond aan de Hoef (met de resten van slot Egmond). Vanaf hier loopt de wandeling vrijwel geheel door de duinen. Bij Castricum aan Zee wordt even het strand aangedaan.

 

Wegen en paden. Het eerste deel loop je deels over rustige, verharde weggetjes en deels over onverharde paden. In de duinen is bijna alles onverhard.

 

Drukte. Op mooie dagen en in de vakantietijd komen meer mensen op het idee om in het duinreservaat te gaan lopen (of fietsen). Echt druk is het dan op het strand in de omgeving van de duinovergang Castricum aan Zee (geen dorp, alleen paviljoens). Vergeleken met een aantal ‘echte’ badplaatsen valt het echter mee.

 

Afstand en mogelijkheid tot inkorten. De hierboven genoemde afstand van 23 km is globaal, de tijden in de tekst zijn zonder pauzes en met een ‘gemiddelde’ snelheid (niet slenteren maar ook geen ‘nordic walking’-achtig tempo).

Door in het stuk tot Egmond de varianten te kiezen, kan de afstand met enkele kilometers worden ingekort.

Vanaf Castricum aan Zee rijdt in ‘het seizoen’ een pendelbus naar station Castricum. Hierdoor is de wandeling desgewenst met zo’n anderhalf uur in te korten. Op de website www.reachthebeach.nl is te zien wanneer er bussen van Castricum aan Zee vertrekken.

 

Detailkaart. Een detailkaart meenemen is handig. De wandelkaarten van PWN – Waterleidingbedrijf Noord-Holland – met helder kaartbeeld - zijn hiervoor uitermate geschikt.

 

Horeca en winkels. Onderweg vind je horeca in Heiloo, Egmond a/d Hoef, Castricum aan Zee en Castricum. Winkels vind je er ook, behalve in Castricum aan Zee.

 

Hond. Tijdens deze dagtocht kan de hond mee, al mag je tussen Heiloo en Egmond het jaagpad niet op (neem de variant over het fietspad) en is er in de duinen een aanlijnplicht.

 

Achtergrondinformatie. Verwijzingen naar literatuur en relevante websites vind je onderaan deze pagina.

 

 

 

 

Heiloo (NS-station)

 

Van NS-station Heiloo tot aan Egmond aan de Hoef = ruim 1.30 u.

 

Horeca en winkels

 

De start van deze wandeling is op het NS-station Heiloo.

 

Variant

Via deze variant ben je ongeveer een kwartier eerder in de polders buiten Heiloo.

Komend met de trein vanuit Amsterdam loop je met de trein mee het perron af. Daar ga je linksaf (het spoor over) en de eerste weg rechts (net voor de BP-shop). Deze Westerweg loop je af tot aan het einde. Rechts is een spoorwegovergang, maar je gaat linksaf de Belieslaan in.

Na 100 m. de Belieslaan te hebben gevolgd, steek je over en neem je het voetpad dat parallel aan de laan loopt (wit/rode markering van het Trekvogelpad).

Vanaf hier volg je weer de hoofdroute, zie hieronder.

 

De hoofdroute gaat zo:

Komend met de trein vanuit Amsterdam loop je over het perron ‘met de trein mee’ tot aan de spoorwegovergang. Hier rechtsaf het oude dorpscentrum in. Je volgt het winkelstraatje tot aan een rotonde.

Hier ga je schuin naar links (op een paal zie je een geel-blauwe routemarkering). Dit is de Heerenweg. (In Heiloo zijn ze niet zo scheutig met straatnaambordjes, maar ik geef de namen er toch maar bij.) Je volgt deze weg 100 m. 

Dan ga je schuin rechtsaf een rustig straatje in (het Slimpad). Je volgt dit en gaat rechtdoor, ook wanneer het een fietspad wordt: je gaat een klein bos in.

Op de eerste kruising van fietspaden ga je linksaf en komt langs een hertenkamp. Je volgt het hek de volgende kruising van fietspaden. Hier sla je linksaf en bereikt even verder de Heerenweg.

Je volgt deze Heerenweg, ook als het verkeer naar links buigt: je komt zo door een winkelcentrum (met horeca) en bereikt de Witte Kerk en de Willibrordusput.

 

 

Over Willibrord en Heiloo

 

Heiloo is een dorp met zo’n 22.000 inwoners en ligt op de oude strandwal die vanaf Alkmaar in zuidwestelijke richting loopt. Al in de 8ste eeuw ontwikkelde zich langs de Westerweg, net ten westen van de huidige spoorlijn, een nederzetting. De huidige kern van Heiloo ligt iets oostelijker, met - in de omgeving van het Witte Kerkje - bewoning vanaf de 12de eeuw.

Het basis van het huidige Witte Kerkje ligt vermoedelijk in de twaalfde eeuw. De tufsteen waaruit het gebouw deels is opgetrokken, herinnert aan die tijd.

Bij opgravingen op deze plaats zijn sporen gevonden van een veel ouder, houten kerkje, vermoedelijk door Willibrord gesticht en aan St. Maarten gewijd.

Willibord leefde van 658-739 en was een katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Hij staat o.a. bekend als de ‘apostel der Friezen’. In de ‘canon van Nederland’ (2006) is hij opgenomen vanwege de verbreiding van het christendom in onze streken.

Voor het Witte Kerkje bevindt zich de Willibrordsput, een put die hier volgens overlevering door Willibrord zelf werd geslagen. De natuurstenen platen van de huidige schacht dateren uit de 15e of 16de eeuw, maar bij opgravingen zijn sporen aangetroffen van een veel oudere voorganger, met wanden van gestapelde zoden.

In de legendes over Willibrord spelen waterbronnen en –putten een grote rol, omdat het christendom stelt dat Jezus de enige en eeuwige bron is. Dit stond tegenover de natuurverering van de Germanen (heilige bomen, stenen en water).

 

 

 

 

Het Witte Kerkje in het centrum van Heiloo.

 

 

Je houdt de Witte Kerk aan je rechterhand en blijft zo de Heerenweg volgen (er is hier weer even geel-blauwe markering), ook voorbij het winkelcentrum. Je passeert ‘de Hutkoffer’ (een voormalig boeren- of visserswoning uit de 17de eeuw) en steekt even verder de Kerkelaan over.

De Heerenweg is hier een rustige, smalle weg die na enkele honderden meters zelfs onverhard wordt.  Je bevind je nu op landgoed Nijenburg.  Bij een kruising met rechts een geitenhok en links-voor een recreatieweide, sla je linksaf. Je volgt dit pad door het bos.

Bij een kruising van een flink aantal paden ga je rechtdoor (twijfel je over het juiste pad: in de verte moet je het spoorwegovergangetje kunnen zien).

 

Je steekt het spoor over (Kraaienlaan) en gaat nog zo’n 100 m. rechtdoor. Dan zie je linksvoor je de velden van de Baafjespolder en bereik je een verhard weggetje: hier ga je linksaf (witrode markering).

Loop door tot aan een verkeersweg. Een paar meter voor deze weg sla je rechtsaf het voetpad in dat parallel aan deze weg tussen bosjes en grasveldjes loopt.

 

Hier bereikt de korte variant de hoofdroute.

 

Het voetpad maakt na verloop van tijd een ruime bocht naar links. Daarna sla je rechtsaf (ANWB-richtingaanwijzer Egmond a/d Hoef).  Volg dit weggetje (aan je rechterhand de Varnebroekmolen), ook als het fietspad is geworden. Dit is het Zomerdijkje, een Middeleeuwse weg van Alkmaar naar slot Egmond.

Het fietspad voert je door open veld tot een bruggetje over de Egmonderbinnenvaart. Direct over het bruggetje sla je rechtsaf een prachtig grasdijkje op.

 

Variant

Ben je met de hond of zie je op tegen de talloze hekjes/overstapjes langs het jaagpad (even verderop), dan blijf je ook voorbij het bruggetje op het fietspad lopen.

Na een scherpe bocht naar rechts, ga je meteen weer linksaf. Je volgt dit weggetje tot het einde (geleidelijk meer bollenvelden). Je gaat even rechts en dan meteen weer links, de Mosselaan in.

Zo bereik je de drukke provinciale weg. Je steekt deze weg over en  loopt richting dorp.  Vanaf hier volg je weer de hoofdroute, zie hieronder.

 

Je loopt over dit grasdijkje tot aan een smal bruggetje. Vanaf hier tot aan de provinciale weg zul je talloze hekjes/overstapjes tegenkomen. 

Steek het bruggetje over, ga meteen aan de overkant linksaf. Deze grasdijk is het oude jaagpad langs de Hoevervaart. Ook als het pad onduidelijk is, blijf je de vaart volgen, helemaal tot de provinciale weg bij Egmond a/d Hoef.  Het laatste stuk kun je paarden op je weg vinden (die vinden het wel gezellig).

 

 

 

 

 

Polderlandschap tussen Heiloo en Egmond a/d Hoef, met (van boven naar beneden) de Egmonderbinnenvaart met grasdijk, een terugblik richting Heiloo met aan de horizon het bos van landgoed Nijenburg, en de Hoevervaart met overstapje en - op de achtergrond - de duinen van Egmond.

 

 

Bij de provinciale weg ga je linksaf. Je moet heel even in de berm lopen, nl. tot de kruising (Mosselaan). Ga hier rechtsaf (dus: steek de verkeersweg over) en loop richting dorp.

 

Hier bereikt de variant weer de hoofdroute.

 

Deze weg komt al snel uit op een dwarsweg, waar je linksaf slaat (ANWB-fietspaal: richting Egmond aan Zee).  Zo loop je Egmond a/d Hoef binnen langs de fundamenten van het slot.

 

 

 

 

Egmond a/d Hoef, met de fundamenten van het slot, de hervormde kerk en het standbeeld van Lamoraal I, de vierde graaf van Egmont.

 

 

Over Egmond a/d Hoef en het slot

 

Egmond aan de Hoef is ontstaan bij het in de 12de  eeuw gestichte slot. Dit slot was de zetel van de heren van Egmond, die zich vanaf 1486 graaf mochten noemen. Aanvankelijk was het slot niet veel meer dan een houten huis, maar na verloop van tijd werd het een machtig kasteel (zie illustratie aan het begin van deze routebeschrijving). In 1574 werd het in brand gestoken door de Geuzen. Er rest nu nog slechts een klein deel van een vierkante toren. De funderingen van het slot zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw ontgraven en tot even boven de grond opgetrokken.

De Hervormde Kerk, direct naast het terrein, is van oorsprong de slotkapel. De steen boven de ingang vermeldt 1430, maar de kerk werd tegelijk met het slot grotendeels verwoest. Herbouw in 1633.  

 

 

 

 

 

Egmond a/d Hoef  

 

Egmond a/d Hoef -> Castricum aan Zee = ong. 1.45 u.

 

Horeca en winkels

 

Je passeert dus het terrein van het slot, loopt de weg uit tot je bij de Herenweg komt (horeca en winkels). Hier ga je linksaf en volgt de Herenweg maar zo’n 75m.

Dan sla je bij een volgende ANWB-paal (richting Egmond aan Zee / Castricum) rechtsaf, de smalle Egmonder Straatweg op, die even later de parallelweg wordt van de nieuwere, drukke weg. Je volgt deze 150 m en steekt dan de weg over (linksaf dus) naar de smalle weg die langs de bosrand loopt (op de hoek weer een ANWB-paal: richting Egmond Binnen).

 

Rechts kun je al snel de duinen in, maar je volgt deze weg ongeveer tien minuten (1 km) om een kaartje voor de duinen te bemachtigen. Bij paddestoel 24218/001 ga je schuin naar rechts de smalle Van Oldenborghweg op. Hier staat de kaartautomaat (zie informatie aan het begin van deze beschrijving). 

Na 50 meter de Van Oldenborghweg gevolgd te hebben, sla je bij een informatiebord rechtsaf en gaat steil omhoog, een hoog duin op (bijna 40 m. boven NAP). Op de top van het hoge duin aangekomen heb je een schitterend uitzicht op de duinen, de zee en de verschillende Egmonden, maar ook over de bollenvelden en weilanden. In de verte zie je ook Heiloo liggen.

 

 

 

    

 

 Zicht vanaf het duin op (vlnr) Egmond a/d Hoef, bollenvelden in de richting Heiloo en het fietspad aan de binnenduinrand (op de achtergrond Egmond Binnen).

 

 
Over het Noordhollands Duinreservaat

 

Van Bergen aan Zee tot Wijk aan Zee hebben de duinen een ‘zeeverleden’. Het gebied ontstond op de plaats waar tot het begin van onze jaartelling het Oer-IJ (een zijtak van de Rijn) uitmondde in de Noordzee. Door de vele schelpdeeltjes in het duinzand, zijn de duingebieden ten zuiden van Egmond aan Zee kalkrijk. Daarom groeien hier bijvoorbeeld zoveel Duindoorns: die struik heeft een kalkrijke bodem nodig. In de duingebieden ten noorden van Egmond aan Zee zult u ze niet aantreffen. Bij Bergen lag ooit een zeegat met een kleibodem, waardoor het zand hier nog altijd kalkarm is. Daar zijn het heide en brem die floreren.

Vanaf de 18e eeuw krijgt de mens grote invloed op het landschap. Door kleinschalige landbouw in de duinen ontstond het karakteristieke zeedorpenlandschap (bij Zandvoort en Egmond). Grootschalige pogingen tot ontginning voor agrarisch gebruik, halverwege de 19e eeuw, lieten sporen na in de vorm van vlakke stukken land die nu als speelveld of weiland dienen. Weer later zette de mens zijn schep in het duinzand voor wegen, infiltratiekanalen en gebouwen voor de waterwinning, waarmee tevens een periode van verdroging inzette. Ook de dennenbossen, vooral aangelegd door werklozen die in de crisistijd zand moesten scheppen in ruil voor een uitkering, veranderden het landschap ingrijpend én droegen bij aan de verdroging. Maar sinds een kwart eeuw gaan we anders om met de duinen en is natuurontwikkeling of natuurherstel nog de enige reden om de schep in het duinzand te zetten.

 

 

 

 

S. v. Ruysdael: Zicht op Egmond aan Zee (1640)

 

 

Volg vanaf het uitzichtspunt het pad. Beneden aangekomen ga je linksaf.

Na enkele honderden meters hou je, bij een zijpad naar rechts met witrode/ruit-markering, schuin links aan en komt langs een bankje en abelenbosje. Even verder een vochtige vallei met riet (r) en duindoorns (l).  

Bij de kleine betonnen piramide met het naambord Vlewosche weg ga je nog steeds rechtdoor. Weer abelen, overgaand in eikenbosje. Volg bij de kruising het bord richting strand (= rechtdoor).

Steeds het pad volgen. Ook bij de kruising met een klinkerpad ga je rechtdoor.

 

Variant broedseizoen.

Tijdens het broedseizoen (1 maart tot 1 juli) mag je hier niet in. Loop je in die periode, dan moet je dus om dit gebied heen:

a) Je kunt rechtsaf gaan en over de klinkerweg naar het strand. Daar naar links en over het strand lopen tot Castricum aan Zee.

b) Of je gaat juist linksaf het klinkerweggetje op. Na een paar honderd meter rechtsaf (paaltjesroute 12). Na ongeveer 1 km. (een minuut of tien) buigt dit pad steeds meer landinwaarts en komt na nog een paar honderd meter uit op de Van Oldenborghweg. Hier ga je rechtsaf en volgt deze weg ruim 1 km. Dan kun je weer naar rechts (pad richting strand). Na enkele honderden meters kruis je het pad Vlewosche weg. Hier sla je linksaf en je bent weer op de eigenlijke route. Je volgt het pad tot aan de overgang naar het strand: daar rechtsaf en op het strand naar links tot Castricum aan Zee.    

 

Dus: bij het klinkerpad rechtdoor, het vogelbroedgebied in. Na zo’n 500 m. staat er een parmantig bordje ‘Wandelpad’: volg deze route, gemarkeerd met witte paaltjes.

Na verloop van tijd komt dit paadje weer op het hoofdpad uit. Hier rechtsaf. Bij het einde van het vogelbroedgebied nog steeds rechtdoor en zijpaden negeren. Na nog een kwartier komt het pad uit op een dwarspad (met bankjes). Hier ga je rechtsaf naar het strand.  

Op het strand ga je linksaf en passeert na 1 km Castricum aan Zee.

 

 

Castricum aan Zee  

 

Castricum aan Zee -> Castricum NS-station: ong. 1.30u

 

Op het duin: café-rest. en bushalte (zie hierboven, bij de inleiding ‘over de wandeling’).

Op het strand: in de ‘zomerhelft’ van het jaar zijn de strandpaviljoens geopend.

 

Lopend over het strand passeer je de duin-overgang Castricum aan Zee. Pas bij de volgende duin-overgang (bij paal 45/750) ga je weer de duinen in.  Hier begint een klinkerweg, die je volgt. Je komt nu in het infiltratiegebied.

 

 

Over het infiltratiegebied

 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is in het open duingebied een infiltratiegebied aangelegd om voorgezuiverd Rijnwater de grond in te laten lopen. In de duinbodem werd dit water bacterie- en virusvrij en kreeg het een gelijkmatige temperatuur, waarna het weer werd opgepompt om het na te zuiveren tot drinkwater. Bij een ingrijpende renovatie van het infiltratiegebied, rond 1990, konden ook biologen en boswachters hun ideeën inbrengen. Zo ontstond een prachtig gebied met ruimte voor natuur in vele vormen. Vogels profiteren daar nog het meest van.

 

 

 

    

 

De duinen en de zee bij Castricum.

 

 

Volg de klinkerweg (fietspad) door het infiltratiegebied tot het einde. Bij de dwarsweg (paddestoel 22872/001) sla je rechtsaf: weer een klinkerweg.

 

Daar waar de klinkerweg een flauwe bocht naar links maakt (hier is zowel links als rechts water te zien, verder staat er een bankje) kun je even rechtsaf gaan, het paadje op dat naar de zgn ‘kwal’ gaat: de inlaat van water vanuit het IJsselmeer. Zie informatiebordje.

 

De weg maakt dus een flauwe bocht naar links. Twintig meter verder verlaat je de klinkerweg: je gaat scherp linksaf een zandpad op. 

Na een paar honderd meter bereikt dit pad het (lage) bos.

 

 

Over de eikenbossen van Castricum

 

Kenmerkend voor het duinterrein bij Castricum zijn de uitgestrekte eikenbossen, die oorspronkelijk zijn aangeplant voor exploitatie als eikenhakhout. De bomen werden met tussenpozen van 20 tot 30 jaar omgehakt, om de bast, die veel looizuur bevat, eraf te kloppen en te verkopen aan leerlooierijen. Het overblijvende tak- en stamhout werd vooral afgenomen door bakkers, als brandstof voor hun ovens.

Na de komst van synthetisch looizuur was de bast niet meer nodig, werd er niet meer gekapt en groeide het hakhout uit tot veelstammige stoven. Weer later zijn deze stoven ‘op één gezet’ (één stam werd gespaard, de rest verwijderd) en ontstond een zg. spaartelgenbos. Deze 150 jaar oude bossen, met een rijke ondergroei van kruiden en kamperfoelie, vormen een schoolvoorbeeld van ‘duineikenbos’. Tussen de bossen ligt ook een groot perceel struweel: meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, duindoorn en vogelkers. In het voorjaar bloeien die uitbundig en lijkt er een symfonieorkest te klinken, dankzij de geweldige rijkdom aan nachtegalen.

 

 

Net tussen de bomen aangekomen ga je rechtsaf en meteen (bij paddestoel 22594) weer naar links, het fietspad op.

Vijftig meter verder hou je enigszins links aan en gaat het onverharde pad met de naam Oude Schulpweg op. Deze blijf je tot het einde volgen, dwz: na korte tijd zie je rechts tussen de bomen door een grote ‘speelweide’ liggen. Als je het einde hiervan bereikt hebt, kruis je een pad en meteen daarna moet je enigszins rechts aanhouden. Even verder kruis je de Johanna’s weg (fietspad): blijf ook hier de Oude Schulpweg volgen.

 

Na nog ongeveer 1 km (tien minuten) komt het pad uit op een t-kruising (net na een aantal prachtige oude eiken, met bankje). Links staat een paaltje met ‘21’, maar je gaat hier naar rechts.

Even verder, bij het huis ‘Kijk-Uit’ (paddestoel 22591), ga je linksaf, het smalle klinkerweggetje op. Links worden bollenvelden zichtbaar: je verlaat de duinen.

Bij paddestoel 62399/002 (23669) begint een enorme betonnen muur, rest van de uit WO II daterende Atlantikwall. Bij deze paddestoel ga je rechtsaf en vervolgens bij de volgende paddestoel (62399/001 – 23125) weer naar links.

Bij de spoorlijn aangekomen ga je rechtsaf. Ter hoogte van de parkeerplaats is een tunneltje dat naar het perron en het stationsgebouw leidt.

 

Castricum-station NS

 

Treinen in de richting Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

 

Horeca en winkels.

 

 

 

 

Bronnen en verwijzingen

 

> Kunstreisboek Noord-Holland, samenstelling Peter Don, uitg. Unieboek, © 1987 Rijksdienst voor de Monumentenzorg

> Boekje Trekvogelpad (LAW 2), uitg. NIVON, 1999

> Natuurgids van Noord-Holland, uitg. Het Noord-Hollands Landschap, 1996

> www.pwn.nl (provinciaal waterleidingbedrijf noord-holland)

> www.natuurwegwijzer.nl

> http://nl.wikipedia.org

> www.reachthebeach.nl (voor busverbindingen met o.a. Castricum aan Zee)

 

Indeling van de wandelingen naar regio

 

Vanaf nr 01 (ten Z. en ten Z.O. van Amsterdam): het Gooi + veen- en plassengebied.

Vanaf nr 11 (de duinen en omgeving): Kennemerland.

Vanaf nr 21 (ten N. en N.O. van Amsterdam): Waterland + Zaanstreek en de polders

 

Verantwoordelijkheid

 

Hoewel de route met zorg werd beschreven, kan er altijd iets anders zijn (geworden). Je loopt uiteraard voor eigen verantwoordelijkheid.

 

Contact

 

Je ervaringen verwerk ik heel graag in de teksten. Stuur je opmerkingen, aanvullingen en tips over route, flora, fauna, geschiedenis, relevante links enzovoort naar hoogtelijnen – zie onder.

En natuurlijk vind ik het ook leuk als je me gewoon laat weten dat je van de beschrijvingen gebruik hebt gemaakt.

 

 

 

 

op de hoogte blijven?

stuur dan een e-mail aan contact@hoogtelijnen.nl en vermeld:

‘aanmelden mailinglist Hoogtelijnen’.

 

 

 

www.hoogtelijnen.nl   -  wandelingen noord-holland  -   contact@hoogtelijnen.nl