hoogtelijnen.nl      digitaal magazine over kunst, natuur, mens en politiek      zeer korte verhalen

 

zeer kort verhaal   4   -   anne lever   -   19 januari 2014

 

 

IDFA serie B 1 gordijn z canvas  P1010108 sel1x1  cocoon-andrea-simoncini-gibson_big  portret_dans_Draumstatte 150 c z rand  Joost Lek 250 Texel 29 dec 2012

 

wie ik ben

     

  

 

 

 

 

Ik weet niet wie ik ben”, zei ze. Ze stond op, trok aan haar rok, ging voor de spiegel staan. Ergens achter het huis, nog voorbij de esdoorn, sloeg een merel alarm.

Kaarsrecht en bewegingloos stond ze voor de spiegel. De verwarmingsbuizen tikten, de lente was koud.

Ze zweeg, het kon laat worden zo. Niet dat ik pas huiswaarts zou kunnen gaan als zij ontdekt had wie ze was, of dat we haast hadden. Maar als ze zo zou blijven als nu, zou ik niet weg durven gaan. Niet dat ik nu weg wilde, dat ik ooit weg wilde.

Ik zat stil naar haar te kijken. Zij bekeek zichzelf ook, in de spiegel of, waarschijnlijker nog, met de blik naar binnen gekeerd. Tenslotte, er was geen tijd verstreken, draaide ze zich naar mij om, hief haar handen en liep terug naar de kruk waarop ze daarvoor had gezeten. Tegenover mij. Haar gezicht stond neutraal.

 

Ik weet niet wie ik ben”, zei zij. “En in ‘t kwadraat niet als ik mijzelf weerkaatst zie.” Ze grinnikte. “In tweevoud bedoel ik.”

Buiten weer die merel. Nu ook een ekster.

“Vreemd is het niet”, zei ik toen, al was dit het laatste wat ik had willen zeggen. “Niemand weet dat immers.”

“Wie ik ben?”, vroeg ze meteen. “Weet niemand wie ik ben?”

Met een verfrommelde manier van me uiten wist ze altijd wel raad.

“Een troostrijk idee”, vervolgde ze. Weer dat lachje. “Wat klets je soms toch. Je lijkt mij wel.” Ze stond op. “Kom, we gaan naar buiten. ’n Vuur stoken. Wodka erbij.”

 

 

 

 

Illustraties

 

 

Wilma van de Hel (links en tweede van rechts)

Anne Lever (tweede van links)

Andrea Simoncini Gibson: Cocoon (midden)

Joost Lever (rechts)

 

 

 

 

 

 

 

 

De e-nieuwsbrief van Hoogtelijnen ontvangen?

 

Mail naar contact@hoogtelijnen.nl en vermeld: ‘aanmelden nieuwsbrief hoogtelijnen’.

   

 

 

www.hoogtelijnen.nl  -   zeer korte verhalen -   contact@hoogtelijnen.nl