De heilige koe en de natuur

 

Wegwegen

 

 

Anne Lever

 

 

 

 

versie 27 11 04 – update foto’s sallandse heuvelrug 22 10 09

 

De weinig subtiele titel WegWegen is gekozen om meteen helder te maken waar het om gaat: in een dichtbevolkt land als Nederland dient een flink aantal asfaltstroken met grote shovels uit het landschap geschoffeld worden...

Waarom moet er een weg van-niks-naar-nergens lopen dwars over de Sallandse Heuvelrug? En wat is het nut van die rare noord-zuid-autoverbinding in het Nationaal Park de Hoge Veluwe? Vanuit de auto naar bos en hei kijken, dat moet stoppen. Afsluiten  dus!

En niet alleen het toeristisch verkeer door natuurgebieden moet hoognodig aan banden gelegd worden. Het is de hoogste tijd om het woon-werkverkeer te ontdoen van haar geur van heiligheid. Het belang van grote aaneengesloten natuurgebieden en het belang van rust en ruimte voor de mens moet zwaar gaan wegen.

 

 

 

Ken je ook een weg-door-de-natuur die dringend gesloten moet worden, e-mail dan naar contact@hoogtelijnen.nl .

 

 

 

 

 

   Veluwezoom : de Posbank

 

Het Nationaal Park de Veluwezoom is wonderschoon en ook nog eens on-Nederlands groot. Daar te lopen of te fietsen is een feest. De wandeling over de Veluwe van Dieren naar Velp, bijvoorbeeld, mag gerust worden gekwalificeerd als een van de mooiste NS-wandelingen.  Na een uur of twee lopen door de bossen – zonder een weg tegen te komen - bereik je de Posbank, een zeer bijzonder, heuvelachtig heidegebied.  En daar is het gedaan met de rust en de stilte. Diverse wegen lopen hier omhoog vanaf het IJsseldal: ze dienen geen ander doel dan de automobilist met het voertuig diep de Veluwe in te brengen. Tot overmaat van ramp lopen de wegen niet dood, maar is het mogelijk om met een grote lus op de ene plaats het gebied binnen te rijden, en er ergens anders weer uit te gaan. Ideaal voor de saaie zondagmiddag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De automobilist hoort tussen de vlaggetjes te rijden, maar kiest soms voor een van de gele wegen door het groen van de Veluwezoom.

 

 

Het plan van Wegwegen:

 

1. De doorgaande weg van Velp naar De Steeg – die nu in een grote boog door het Nationaal Park loopt – blijft aan de kant van Velp alleen voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk tot camping Beekhuizen (= de Beekhuizenseweg).

Aan de andere kant van de Posbank, bij De Steeg, wordt deze weg (= Huizenseweg) vanaf het eind van de bebouwde kom voor alle gemotoriseerd verkeer afgesloten.

2. Ditzelfde geldt voor alle kleinere toegangswegen. M.n. bij de wegen vanuit Rheden wordt verhuur van mountainbikes en racesfietsen gestimuleerd.

3. Naar het café-restaurant bij de Koepel, hoog op de Posbank, rijden pendelbussen en/of (electrische) witkarren. Ontheffing voor gehandicapten. 

4. De wegen in het centrale deel van het gebied – richting Tafelberg en Wort-Rhedense Zand worden opgebroken of aan de natuur overgelaten. Daar waar het aanvullend is op het bestaande fietspadennet: ruimte voor een fietspad. 

 

 

 

 

  Naardermeer / Ankeveense plassen

 

Waarom mogen er dag-in-dag-uit duizenden leasebakkers tussen de prachtige natuurgebieden Naardermeer en Ankeveense Plassen door racen (over de N 236 tussen Weesp en Hilversum)? Wordt het niet de hoogste tijd om dat krankzinnig te gaan vinden?

Laten we bepalen dat dit niet kan en dat de enig mogelijke verbinding een tunnel is (gesteld dat dit de waterhuishouding in het gebied geen schade berokkent). En laten we het vervolgens voor één keer aan ‘de markt’ over?  Als een toltunnel niet rendabel te maken is, zijn er onvoldoende belanghebbenden en moet deze weg gewoon weg.

Leve de lepelaar! En ook: leve de wandelaar en de fietser, die zo urenlang rust en ruimte kunnen vinden in de dichtbevolkte Randstad.

 

De automobilist zal voortaan over de A1 moeten rijden, die ten noorden van het Naardermeer ligt. Overigens zou deze snelweg – net als de spoorlijn dwars door het Naardermeer – over een lengte van vijf tot tien kilometer (deels) ondergronds moeten gaan: zo ontstaat er een verbinding met het Gooimeer.

Dit zou, naast toename van rust en ruimte, ook een prachtige versterking betekenen van de Ecologische Hoofdstructuur, zoals nagestreefd in de Nota Ruimte (2004).

 

Hoewel sluiting of ondergronds gaan van de N 236 door velen als ‘volkomen onhaalbaar’ zal worden beschouwd, is het in het licht van de overige infrastructuur feitelijk een bescheiden plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Naardermeer en de Ankeveense Plassen lonken naar elkaar. En dan staat op dit kaartje het nieuwere deel van het natuurgebied Naardermeer niet eens aangegeven: op veel plaatsen loopt het terrein inmiddels door tot aan de N 236.

 

 

Het plan van Wegwegen is dus:

 

1. De N 236 wordt op het traject langs het Naardermeer (tussen Weesp en Bussum) gesloten.

2. Een tunneltracé kan door geïnteresseerde marktpartijen worden overwogen, na onderzoek van gevolgen voor grondwater e.d.

 

 

 

 

  Hoge Veluwe (en Deelerwoud)

 

 

Het Nationaal Park de Hoge Veluwe is een van de pronkstukken van natuurminnend Nederland. ‘Toch’ lopen er wegen door het park. Verder is het door middel van hoge hekken en de N  gescheiden van het schitterende Deelerwoud. Dat kan anders...

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf Otterloo (groene vlaggetje) is het mogelijk het park in te rijden en dan via het museum dwars over het park zuidwaarts te rijden. Bij Schaarsbergen, ten zuiden van vliegveld Deelen, verlaat men dan weer het park.

Even oostelijker loopt de N 804 van Hoenderloo naar vliegveld Deelen. Rechts van deze weg en links van de A50 bevindt zich het Deelerwoud.

 

 

Het plan van Wegwegen:

 

1. In de eerste plaats sluiting van de weg die noord-zuid door het Nationaal Park loopt van het Kröller-Müllermuseum naar Schaarsbergen (= de Wildbaanweg). Het museum blijft bereikbaar via de oost-west-route.

 

2. In de tweede plaats sluiting van de Deelenseweg, die van Hoenderloo richting Arnhem loopt, en wel het traject Hoenderloo (einde bebouwde kom) – Deelen.

De sluiting van dit traject maakt het (even afgezien van bestuurlijke problemen) mogelijk park De Hoge Veluwe te verbinden met het Deelerwoud.  

Neveneffect: het dorp Hoenderloo is verlost van zeer veel sluipverkeer.

 

 

 

 

  Sallandse Heuvelrug

 

 

De ‘Sallandse Heuvelrug’ werd onlangs een Nationaal Park.  Des te meer reden om de weg dwars over de heuvelrug aan te pakken.

Informatie over het gebied: http://www.sallandseheuvelrug.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De automobilist kan snel van Nijverdal (groen vlaggetje) naar Holten (rood vlaggetje) rijden. Een iets kortere weg om het park heen is eveneens mogelijk (niet afgebeeld).

Maar het is ook nog steeds mogelijk om dwars door het Nationaal Park te rijden (gele weg tussen Nijverdal en Holten).

 

 

Het plan van Wegwegen:

 

Het grootste deel van de weg die van Nijverdal naar Holten loopt wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. 

1. Aan de kant van Holten (Holterbergweg) kan de automobilist rijden tot café ’t Lösse Hoes +  Natuurdiorama + Mini-Golf.

2. De dwarsweg (Motieweg) wordt afgesloten.

3. Aan de kant van Nijverdal (Nijverdalse Bergweg) kan men met de auto niet verder rijden dan het Heuversveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.hoogtelijnen.nl . beschouwingen en utopieën .  contact@hoogtelijnen.nl